Style

Toto riešenie oceníte menovite pokiaľ potrebujete zakryť bazén a chcete alebo môžete k montáži zastrešenia využiť stenu Vášho domu. Horný pojazdný mechanizmus je umiestnený priamo na tejto stene. Ďaľšou výhodou tohoto zastrešenia je, že ako bazén tak aj priestor medzi bazénom a stenou sú veľmi dobre chránené. Jednotlivými segmentami zastrešenia môžete ľubovoľne posúvať vľavo alebo vpravo a to až k úplnému odkrytiu, alebo zakrytiu bazénu. Segmenty môžu byť presunované vľavo alebo vpravo tak, aby sa odkryl celý bazén.

Technické parametre:

  • Šírka: 5,00 - 8,50 m
  • Dĺžka: 6,40 - 16,00 m
  • Výška: 2,62 - 3,00 m
  • Počet segmentov: 3 - 7