Imperia NEO

Harmonicky splynie s domom a okolitým prostredím. Z konštrukčných dôvodov nie je možné použiť EASY-UP horné ovládanie aretácie.

Technické parametre:

  • Šírka: 2,50 – 6,25 m
  • Dĺžka: 4,20 – 14,90 m
  • Výška: 0,60 – 1,30 m
  • Počet segmentov: 3 - 7